تاریخچه کوتاهی از طراحی سایت- انفوگراف

2019/02/12
MAGBOT +
تاریخچه کوتاهی از طراحی سایت- انفوگراف
طراحی وب سایت در طول زمان نسبتا کوتاهی   تکامل یافت. از متن و خطوط کد به طراحی وب سایت های بصری شگفت انگیز حرکت کرده است.

اما چگونه این همه تکامل یافت؟

چه پیشرفت های قابل توجهی - از تولد HTML در سال 1990 - به عناصری گرافیکی که می توانستیم با آن ارتباط برقرار کنیم (  فلش را بیاد دارید)، تاریخ سازندگان وب سایت با توسعه وب به طور کلی مرتبط است.

در اینجا نگاهی به آن تاریخ در فرمت infographic می کنیم. (بسیار شگفت انگیز است از سال 1990 تا کنون به کجا رسیده ایم )

مقالات مرتبط