وردپرس

وردپرس

اگر شما با وردپرس کار می کنید، می دانید که یک سیستم با کاربری آسان برای انجام کارهای بزرگ است . اما خیلی بیشتر از آن چیزی است که در نگاه اول بنظر میرسد. در صورتی که مایل به کار با این سیستم مدیریت محتوا هستید، باید راهنمایی ها، ترفندها، ابزارها و تکنیک های آن را بشناسید.