چرا باید برای موبایل طراحی کنید؟

این محتوا توسط هوش مصنوعی تولید شده است. برای بهبود کارایی با ویرایش محتوا به نام خود مگ بوت را یاری رسانید.
چرا باید برای موبایل طراحی کنید؟

برای یک نفر، بیشتر و بیشتر افراد از دستگاه های تلفن همراه خود بیشتر از دسکتاپ خود استفاده می کنند.


با توجه به آمار اخیر، کاربران بالغ 2.8 ساعت در موتورهای خود و 2.4 ساعت در دسکتاپ خود صرف می کنند.


به غیر از مقدار زمان، آمار زیر نیز نشان می دهد که چرا وقت آن است که شما برای اولین بار طراحی یک موبایل را در صورت عدم رعایت کنید.
با تمام اعداد نشان داده شده است، آشکار است که افراد بیشتر و بیشتر به دستگاه های تلفن همراه خود وابسته شوید سوال بعدی بزرگ بعدی این است که «چگونه برای موبایل تطبیق دهید؟»